Cillit Bang Disinfecting Foam - Desinficerende Skum 600ml

Ultra effektiv skumspray

produktegenskaber

  • Desinfektionsmiddel: Dræber 99,9% af bakterierne
  • Rengøringsmidler: Fjern snavs effektivt
  • Performance booster: For effektivt at sprøjte skum på en stor overflade
  • Luftfrisker: Giver en behagelig og frugtagtig duft

Pakke Indhold: 600 ML

Produkt beskrivelse

Mere end bare rengøring med Cillit Bang Ultra-desinficerende. Formlen kombinerer rengørings- og desinfektionsmidler og giver et sundt og rent hjem hver dag. Med sine supereffektive overfladeaktive stoffer trænger det aktive skum ind i og opløser sæberester og snavs, så dit badeværelse fremstår skinnende uden de store anstrengelser. Desinfektionsmidlerne dræber de tilstedeværende bakterier og skaber et sundere miljø Endelig er aerosolen med maksimal dækning optimeret til store områder i hjemmet. Med den kan du foretage påføring dobbelt så hurtigt som med en trigger* og opnå fantastiske resultater uden at spilde tiden. *sammenlignet med Cillit Bangs trigger Farvel kalk!

http://rbeuroinfo.com/

1. Ryst den grundigt før og efter brug. Hold produktet lodret og spray 30-40 cm fra overfladen som skal rengøres. 2. Vent op til 10 min for vanskelige pletter. 3. Skyl af med vand eller tør af med en fugtig klud. 4. Tørres af efter afskylning hvis det ønskes.

Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. FORSIGTIG: Anvend kun som foreskrevet. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Misbrug ved bevidst at koncentrere og indånde indholdet kan være skadeligt eller dødeligt. Skummet er letantændeligt. Vær ikke i nærheden af åben ild eller elektriske apparater medmindre skummet er skyllet helt væk.

Product Code: 5701092109019