CILLIT BANG FAREWELL LIMESCALE - ANTIKALK

Vores ultimative rengøringsmiddel mod kalk!

produktegenskaber

  • 100 % effektiv mod kalk, sæberester, rust og snavs
  • Forebygger genaflejring af kalk
  • Langvarig virkning
  • 100 % genanvendeligt triggerhoveda
  • Skal anvendes regelmæssigt for at opnå de bedste resultater

Tilgængelig i: 500ml, 750ml & 900ml

Produkt beskrivelse

Brug mindre tid på rengøring - med Cillit BANG! Vores supereffektive Cillit Bang Anti Limescale fjerner hurtigt kalk, sæberester og snavs på mange overflader i og uden for hjemmet. BANG og snavset er væk!Effektiv mod: kalk, smuds, sæberester, rust, snavs*I forhold til den tidligere Antikalk formel

<5% anioniske tensider, parfume.
www.rbeuroinfo.com

1. Drej dysen til ”ON”-positionen. Hold beholderen opret og 20 cm væk fra det område, der skal behandles, og sprøjt så.
2. For en normal rengøring: Lad det sidde i højst 5 minutter.
3. Skyl grundigt med vand. Drej dysen til ”OFF”-positionen.

Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Vask grundigt efter brug. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Ved hudirritation: Søg lægehjælp

Product Code: 5701092110718