Cillit Bang Ultra Clean Bathroom - Badeværelse 500ml

Cillit Bang Ultra Clean Bathroom holder rent og skinnende 4 gange længere*

produktegenskaber

  • Fantastisk trigger: kan genbruges 100 % og er dobbelt så effektiv
  • Rengøringsmidler: 100 % kalkfjernelse, 100 % fjernelse af snavs
  • Shine booster: til overflader der er så rene at de skinnner
  • For en frisk havduft

Produkt beskrivelse

Med Cillit Bang Badeværelse er effektiv på de fleste pletter på badeværelset. Samtidig forebygger anti-aflejringsteknologien, at snavset vender tilbage. Dit badeværelse er skinnende rent i lang tid!

http://rbeuroinfo.com/

1. Drej dysen til ”ON”-positionen
2. Sprøjt skummet på overfladen, og lad det virke i nogle sekunder
3. Rengør, tør og skyl efter. Ved vanskeligt snavs: Lad produktet sidde i højst 5 minutter og brug en skuresvamp

Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Vask hænder grundigt efter brug. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Skyl grundigt med vand efter brug. Må ikke blandes med blegemidler eller andre husholdningsprodukter. Ved følsom hud anbefales brugen af handsker.

Product Code: 5701092114495