Cillit Bang Ultra Cleaning Foam - Rengørende Skum 600ml

produktegenskaber

  • Rengøringsmidler: Fjern snavs effektivt
  • Performance booster: For at sprøjte skum på en stor overflade effektivt
  • Luftfrisker: Giver en behagelig og frugtagtig duft

Pakke Indhold: 600 ML

Også tilgængelig i: 390ml

Produkt beskrivelse

Rengør uden at skrubbe med Cillit Bang Aktivt skum. Med sine super effektive overflade aktive stoffer trænger vores aktive skum ind i og opløser sæberester og snavs, så dit badeværelse fremstår skinnende uden de store anstrengelser.
Aerosolen med maksimal dækning er ideel til store områder i hjemmet. Med den kan du foretage påføring dobbelt så hurtigt som med en trigger* og opnå fantastiske resultater uden at spilde tiden. *Sammenlignet med triggeren Cillit Bang Antikalk!

http://rbeuroinfo.com/

1. Omrystes godt inden og under brug 2. Hold produktet lodret og spray 30-40 cm fra overfladen, som skal rengøres. 3. Vent 2 min for at skummet kan trænge ind i snavs og sæberester (op til 10 min for vanskelige pletter). 4. Skyl af med vand eller tør af med en fugtig klud ved vanskelige pletter. 5. Tørres af efter afskylning, hvis det ønskes.

Alkoholer, C9-11, etoxylerede. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk: Kan sprænges ved opvarmning. Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. FORSIGTIG: Anvend kun som
foreskrevet. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Misbrug ved bevidst at koncentrere og indånde indholdet kan være skadeligt eller dødeligt. Skummet er letantændeligt. Vær ikke i nærheden af åben ild eller elektriske apparater medmindre skummet er skyllet helt væk

Product Code: 5701092107145