Cillit Bang Kitchen Degreaser - Antifedt 500ml

produktegenskaber

  • Fantastisk trigger: kan genbruges 100 % og er dobbelt så effektiv
  • Affedtningsmidler: 100 % fjernelse af fedt
  • Rengøringsmidler: 100 % fjernelse af snavs
  • Luftfrisker: giver en frisk og citronagtig duft

Også tilgængelig i: 750 og 900ml

Produkt beskrivelse

Vores supereffektive Cillit Bang Antifedt rengør, uden at man behøver skrubbe. Den fjerner hurtigt madpletter, fastbrændte madrester, snavs og selv det vanskeligste fedt fra de mest almindelige overflader i hjemmet – både ude og inde!

http://rbeuroinfo.com/

1. Drej dysen til ”ON”-positionen. Hold beholderen opret og 20 cm væk fra det område, der skal behandles, og sprøjt så.
2. For en klassisk rengøring: Lad det sidde i højst 5 minutter.
3. Skyl grundigt med vand. Drej dysen til ”OFF”-positionen.

Forsigtighedsregler: Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Vask grundigt efter brug. Bær øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: søg lægehjælp.