CILLIT BANG OCEAN FRESHNESS - UNIVERSAL RENGØRING

Vores ultimative løsning til universalrengøring i dit hjem!

produktegenskaber

  • Flere forskellige overflader*
  • Rengøring i dybden
  • Utrolig glans
  • Langvarig duft

Tilgængelig i: 1250ml

Produkt beskrivelse

Cillit Bang Ocean Freshness er et universalrengøringsmiddel til flere forskellige overflader, der rengør i dybden og giver en fantastisk glans. Med varianten Ocean Freshness får du al Cillit Bangs effektivitet i kombination med en frisk og autentisk duft, der er inspireret af verdens store oceaner. Oplev en skøn følelse af friskhed, der holder i 12 timer*. BANG og snavset er væk!

*overflader, der er i kontakt med mad, diske, bordplader og ikke-porøse overflader

<5% anioniske tensider, parfume, benzyl salicylate, butyl phenyl methyl propional, citronellol, hexyl cinnamal.
www.rbeuroinfo.com

UFORTYNDET: For at rengøre små overflader, hæld en smule af produktet på en svamp eller direkte på overfladen der skal rengøres. Rengør overflader der er i kontakt med mad med vand.
FORTYNDET: For at rengøre store overflader, hæld 2 låg op med 5L vand. For overflader i kontakt med mad: Brug kun på hårde ikke-porøse overflader og skyl med vand.

Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i ere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Product Code: 5701092114846