Cillit Bang Power Cleaner Nordic Forest - Universal Rengøring 1250ml

produktegenskaber

  • Flere forskellige overflader
  • Grundig rengøring
  • Utrolig glans
  • Langvarig duft

Produkt beskrivelse

Cillit Bang Nordic Forest er et universal-rengøringsmiddel, der rengør i dybden, giver en fantastisk glans og er velegent til mange overflader*. Med varianten Nordic Forest får du al Cillit Bangs effektivitet med en frisk og autentisk duft, der er inspireret af Nordens skove. Oplev en dejlig følelse af friskhed, der holder i 12 timer. *Inkl. overflader, der er i kontakt med mad, diske, bordplader og ikke-porøse overflader. Afprøv altid på et ikke iøjnefaldende sted før anvendelsen for at sikre, at produktet er velegnet til overfladen.

http://rbeuroinfo.com/

UFORTYNDET: For at rengøre små overflader, hæld en smule af produktet på en svamp eller direkte på overfladen der skal rengøres. Rengør overflader der er i kontakt med mad med vand; FORTYNDET: For at rengøre store overflader, hæld 2 låg op med 5L vand. For overflader i kontakt med mad: Brug kun på hårde ikke-porøse overflader og skyl med vand.

Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i ere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.