Cillit Bang Power Cleaner Ocean Freshness - Universal Rengøring 1250ml

produktegenskaber

  • Flere forskellige overflader
  • Grundig rengøring
  • Utrolig glans
  • Langvarig duft

Produkt beskrivelse

Cillit Bang Ocean Freshness er et universal-rengøringsmiddel, der rengør i dybden, giver en fantastisk glans og er velegent til mange overflader*. Med varianten Ocean Freshness får du al Cillit Bangs effektivitet med en frisk og autentisk duft, der er inspireret af verdens store oceaner. Oplev en dejlig følelse af friskhed, der holder i 12 timer. *Inkl. overflader, der er i kontakt med mad, diske, bordplader og ikke-porøse overflader. Afprøv altid på et ikke iøjnefaldende sted før anvendelsen for at sikre, at produktet er velegnet til overfladen.

http://rbeuroinfo.com/

UFORTYNDET: For at rengøre små overflader, hæld en smule af produktet på en svamp eller direkte på overfladen der skal rengøres. Rengør overflader der er i kontakt med mad med vand; FORTYNDET: For at rengøre store overflader, hæld 2 låg op med 5L vand. For overflader i kontakt med mad: Brug kun på hårde ikke-porøse overflader og skyl med vand.

Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i ere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.