Vilkar og betingelser

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OG BETINGELSE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE HJEMMESIDE

 

 

VILKÅR OG BETINGELSER FOR ADGANG TIL HJEMMESIDE

 

Disse vilkår og betingelser (”Vilkårene”) er vilkårene for adgang til denne hjemmeside (”Hjemmesiden”) for dig (”du”/”dine”). Ved at opnå adgang til denne hjemmeside samtykker du til disse vilkår. Hvis du ikke samtykker til disse vilkår, skal vi bede dig om ikke at anvende denne hjemmeside.

 

Klik på overskriften nedenfor for at se mere information om hvert emne:

 

1. Information om os

2. Spørgsmål eller klager

3. Vores ophavsret og andre intellektuelle ejendomsrettigheder

4. Andre Reckitt Benckiser brands og hjemmesider

5. Indkøb

6. Links fra vores sider

7. Din anvendelse af hjemmesiden

8. Indhold uploadet af besøgende

9. Dine juridiske forpligtelser

10. Tillid til vist information

11. Vi vil muligvis inddrage brugen af eller fjerne vores hjemmeside

12. Vores ansvar hvis du er forbruger

13. Vores ansvar hvis du driver en forretning

14. Sådan kan vi anvende dine personlige oplysninger

15. Ændringer til disse vilkår og betingelser

16. Andre vilkår som muligvis gælder for dig

17. Generelt

18. Anvendelig lov og område

 

1.          INFORMATION OM OS

 

1.1       Vi er Reckitt Benckiser Nordic A/S (”vi”/ ”os”/ ”vores”) et selskab registreret i Danmark og vores registreret adresse er Vandtårnsvej 83a, 2860 Søborg. Vi er et Reckitt Benckiser-selskab.

 

2.          SPØRGSMÅL ELLER KLAGER

 

2.1       Hvis du har nogen spørgsmål, klager eller kommentarer til denne hjemmeside, kan du kontakte os på +45 44 44 9700. Vores selskabshjemmeside på reckitt.com indeholder en liste over vores lokale selskaber og deres kontaktoplysninger.

 

3.          VORES OPHAVSRET OG ANDRE INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

 

3.1       Din brug af hjemmesiden og dets indhold overdrager ingen rettigheder til dig i forhold til nogen af de intellektuelle ejendomsrettigheder eller tilknyttede rettigheder, herunder ophavsrettigheder, varemærker, patenter, designrettigheder, varenavne, databaserettigheder, beslægtede rettigheder samt rettigheder til knowhow (”Intellektuelle ejendomsrettigheder”) relateret til hjemmesiden. Al tekst, brugergrænseflader, visuelle grænseflader, grafikelementer, illustrationer, fotografier, varemærker, logoer, programkoder og andre relaterede materialer (tilsammen ”Indhold”), herunder for eksempel designet, arrangement, strukturen, udvalget, koordinationen, udtrykket og ”udseende og følelse” af indholdet indeholdt på hjemmesiden ejes og kontrolleres af os eller er under licens fra vores tredjeparts licensindehaver. Alle rettigheder er forbeholdt.

 

3.2       Intet i disse vilkår overdrager nogen intellektuelle ejendomsrettigheder fra os til dig eller tredjepart.

 

3.3       Du må ikke på nogen måde kopiere, gengive, genudgive, downloade, vise, udsende, optage, transmittere, udnytte kommercielt, redigere, kommunikere til offentligheden eller distribuere indholdet, tjenesterne, websider eller materialer fra hjemmesiden eller programkoderne, som udgør hjemmesiden, til andet end personlig brug. Du må heller ikke anvende en automatisk eller manuel enhed, algoritme, metodologi, et program eller en lignede proces på nogen dele af hjemmesiden eller indholdet. Med forbehold for det ovenstående må du downloade uvæsentlige uddrag af indholdet til din harddisk med det formål at se det, forudsat at der ikke laves mere end en kopi.

 

3.4       Enhver brug, ikke omfattet af paragraf 3, må kun foretages med en skriftlig tilladelse fra os.

 

3.5       Vi foregiver ikke at anvende et navn, logo eller mærke i et område, som vi ikke har ret til, og vi vil ikke levere eller tilbyde at levere produkter og/eller tjenester, som bærer sådanne navne, logoer eller mærker i et område.

 

4.          ANDRE RECKITT BENCKISER-HJEMMESIDER OG BRANDS

 

4.1       Ethvert produkt eller tjeneste, som vi tilbyder dig på eller via andre Reckitt Benckiser-hjemmesider eller brandhjemmesider, (henvist til nedenfor som (”Brandhjemmesider”) er underlagt yderligere vilkår og betingelser, som vil blive meddelt dig, når du søger adgang til de relevante Reckitt Benckiser-hjemmesider.

 

4.2       Denne hjemmeside og brandhjemmesider, som er designet til at levere information om vores sundhedsprodukter eller lægemidler under licens, har ikke til hensigt at rådgive eller vejlede om brug, men kun generel information, som du ikke bør henholde dig til for et individuelt eller specifikt formål. Søg altid lægehjælp eller spørg på apoteket om råd med hensyn til behandling af individuelle omstændigheder og behov.

 

5.          INDKØB

 

5.1       Intet på denne hjemmeside eller nogen anden hjemmeside udgør et tilbud om at købe eller sælge produkter og/eller tjenester i noget område, idet hjemmesiden udelukkende er til information. Alle oplysninger, beskrivelser eller priser på, og anden information i henhold til, produkter og/eller tjenester, som fremgår på hjemmesiden eller af andre brandhjemmesider, er kun af en generel karakter. Vi kan ikke garantere, at et produkt og/ eller en tjeneste, som findes på hjemmesiden eller en anden hjemmeside, er eller vil være tilgængelig i området og på tidspunktet, hvor du ønsker at købe et bestemt produkt og/eller tjeneste.

 

5.2       Vores forpligtelser, om nogen, med hensyn til produkter eller tjenester reguleres udelukkende af de aftaler i henhold til hvilke de leveres og intet på denne hjemmeside bør udlægges som en ændring af sådanne aftaler.

 

6.          LINKS FRA VORES SIDER

 

6.1       Vi vil muligvis give links til andre hjemmesider fra tid til anden (via reklame eller på anden måde). Disse links er kun tilvejebragt for din reference og bekvemmelighed. Vi kontrollerer ikke sådanne tredjepartshjemmesider og er ikke ansvarlige for deres indhold. Vores inddragelse af sådanne link angiver ikke nogen form for påtegning af materialerne indeholdt på sådanne hjemmesider eller nogen anden form for forbindelse til deres operatører. Du vedkender, at vi ikke er del af nogen transaktion eller kontrakt med tredjepart, som du indgår i, og vi kan ikke holdes til ansvar for tab eller skade, som du kan lide ved at anvende disse hjemmesider. Du samtykker, at du ikke vil involvere os i nogen tvist mellem dig og tredjepart.

 

7.          DIN ANVENDELSE AF HJEMMESIDEN

 

7.1       Du samtykker, at ved at bruge denne hjemmeside, vil du ikke:

 

7.1.1           anvende hjemmesiden på en måde, som kan tilskynde til, opfordre til eller medvirke til aktiviteter, som er kriminelle, svigagtige, ulovlige eller forbudte jf. disse vilkår;

 

7.1.2           anvende hjemmesiden til ethvert andet formål end personlig brug;

 

7.1.3           reklamere for eller annoncere for tredjepart eller dine egne produkter eller tjenester, herunder distribution af ”spame-mails”;

 

7.1.4           overføre filer, som indeholder vira, trojanske heste eller deltage i aktiviteter, som er skadelige for hjemmesiden;

 

7.1.5           linke til hjemmeside fra en side fra tredjepart uden vores skriftlige tilladelse;

 

7.1.6           søge adgang til eller opnå uautoriseret adgang til brugerkonti, som er forbundet til eller tilknyttet hjemmesiden eller bryde igennem på eller forsøge at bryde igennem hjemmesiden sikkerhedsforanstaltninger; eller

 

7.1.7           forstyrre nogen anden persons adgang til, brug eller fornøjelse af hjemmesiden.

 

7.2       Hver eneste adgang til og anvendelse af hjemmeside sker på eget ansvar og ved egen risiko. Du bør anvende dit eget antivirusprogram.

 

7.3       Du er ligeledes ansvarlig for, at alle, som har adgang til hjemmesiden via din internetforbindelse, kender til disse vilkår og andre relevante vilkår og betingelser angivet i disse vilkår, og at de overholder disse.

 

7.4       Vi forbeholder os retten til at inddrage, begrænse eller afbryde din adgang til denne hjemmeside (eller dele af den) når som helst uden varsel, hvis vi skønner, at du har brudt en af betingelserne i disse vilkår.

 

8.          INDHOLD UPLOADET AF BESØGENDE

 

8.1       Indhold uploadet af dig:

 

8.1.1           Ved at indsende information, tekst, fotografier eller andet indhold til via hjemmesiden giver du os lov til at anvende sådanne materialer, som vi finder passende, herunder for eksempel redigere, kopiere, gengive, videregive, sende og fjerne sådanne materialer fra hjemmesiden.

 

8.1.2           Du garanterer i forbindelse med sådanne bidrag:

(a)                at de overholder enhver gældende lov og disse vilkår;

(b)                at de er ægte, nøjagtige og op til date i alle henseender og til enhver tid (bemærk, at du kan anmode os om at opdatere eller rette dine personlige oplysninger når som helst ved at kontakte os via de [ovenstående/nedenstående] kontaktoplysninger);

(c)                at alle nødvendige licenser og/eller godkendelser er blevet indhentet og du har ret til at bidrage med sådant indhold; og

(d)                At, med mindre andet er angivet, de ikke er fortrolige.

og du er ansvarlig overfor os og vil godtgøre os ved brud på garanti. Dette betyder, at du er ansvarlig for ethvert tab eller skade, vi lider som resultat af dit brud på garantien.

 

8.1.3           Vi har ret til at fjerne ethvert opslag, som du lægger op på vores hjemmeside.

 

8.1.4           Du er eneansvarlig for at sikre og kopiere dit indhold.

 

8.2       Indhold uploadet af andre brugere:

 

8.2.1           Denne hjemmeside indeholder muligvis information og materialer uploadet af andre brugere af hjemmesiden, herunder opslagstavler og chatrooms (om nogen). Denne information og disse materialer er ikke blevet bekræftet eller godkendt af os. Synspunkter fra andre brugere på vores hjemmeside udtrykker ikke vores synspunkter eller værdier.

 

9.          DINE JURIDISKE FORPLIGTELSER

 

9.1       Du bekræfter, at:

 

9.1.1           du er myndig i dit område eller har dine forældres eller værges samtykke; og

 

9.1.2           du vil overholde begrænsningerne for din brug af hjemmesiden som angivet i disse vilkår.

 

9.2       Du indvilliger i at godtgøre os for ethvert tab eller skade (herunder enhver sagsomkostning) fra tredjepart med hensyn til enhver sag, som opstår eller fremkommer ved din brug af hjemmesiden, herunder brud eller mistanke om brud på disse vilkår eller din overtrædelse af enhver lov eller tredjepartsrettighed.

 

10.       TILLID TIL VIST INFORMATION

 

10.1    Indholdet på vores hjemmeside er kun til general information. Det er ikke ment som rådgivning, som du kan forlade dig på. Du bør søge rådgivning hos professionelle eller specialister, før du tager eller afstår fra, enhver handling på basis af indholdet på vores hjemmeside.

 

10.2    Selvom vi bestræber os på at sørge for, at hjemmesiden og dets indhold er nøjagtige på uploadningstidspunktet, tager vi forbehold for ændringer og, i den udstrækning det er tilladt jf. gældende love og regler, giver ingen garantier for (hverken direkte eller indirekte), at informationen på hjemmesiden eller dets indhold er korrekt, fuldstændigt eller op til date.

 

10.3    Al indhold og alle tjenester på hjemmesiden leveres på en “som beset” og en ”på lager”-basis og, i den udstrækning det er tilladt jf. gældende love og regler, uden nogen form for garanti.

 

10.4    Vi er ikke forpligtet til at opdatere nogen af den information, som er indeholdt på hjemmesiden.

 

11.       Vi vil muligvis inddrage brugen af eller fjerne vores hjemmeside

 

11.1    Selvom vi bestræber os på at sikre, at hjemmesiden, dets indhold, alle funktioner på hjemmesiden samt al information indeholdt på den er uden fejl, sammenhængende og fri for vira og andre fejl, kan vi, grundet internettets natur, ikke garantere dette.

 

11.2    Vi garanterer ikke, ej heller indestår for, at hjemmesiden, eller en del af den, altid vil være tilgængelig, sammenhængende og fuldt fungerede. Vi vil muligvis inddrage, fjerne eller begrænse tilgængeligheden af hele eller dele af hjemmesiden af kommercielle eller driftsmæssige årsager.

 

11.3    Adgang til hjemmesiden kan muligvis blive inddraget midlertidigt og uden varsel i tilfælde af systemfejl, vedligeholdelse eller årsager, som er udenfor vores kontrol.

 

11.4    Hjemmesiden er henvendt til folk, som bor i Danmark. Adgang til eller anvendelse af hjemmesiden (herunder dets indhold, funktioner eller goder tilbudt herigennem eller enhver information indeholdt på den) kan begrænses af lovgivningen i visse lande eller områder. Du er ansvarlig for at overholde alle gældende love og regler i det land, hvorfra du får adgang til eller anvender hjemmeside. Vi kan ikke garantere, at hjemmesiden (dets indhold, funktioner eller goder tilbudt herigennem eller enhver information indeholdt på den) er passende eller tilgængelig for brug på steder udenfor Danmark.

 

12.       VORES ANSVAR HVIS DU ER FORBRUGER

 

12.1    Bemærk venligst, at vi kun tilbyde vores hjemmeside til brug i hjemmet og til privat brug. Du samtykker til ikke at anvende vores hjemmeside til kommercielle eller driftsmæssige formål, og at vi ikke bærer noget ansvar overfor dig for ethvert tab af fortjeneste, tab af forretning, driftstab eller tab af forretningsmuligheder.

 

12.2    Hvis defekt digitalt indhold, som vi har leveret, skader en enhed eller et digitalt indhold, som tilhører dig, og dette er forårsaget af vores manglende brug af rimelig omhu og dygtighed, vil vi enten udbedre skaden eller betale erstatning. Vi er dog ikke erstatningspligtige for skader, som kunne være undgået, hvis du havde fulgt vores vejledning om at anvende en opdatering tilbudt gratis eller for skader, som er forårsaget af din undladelse af at følge en installationsvejledning eller opfylde de angivne minimale systemkrav.

 

12.3    Vi er ikke erstatningsforpligtet for brud på disse vilkår forårsaget af en hændelse eller omstændighed udenfor vores rimelige kontrol, herunder for eksempel strejker, lockouter eller andre konflikter på arbejdsmarkedet; systemnedbrud eller brud på netværket; oversvømmelser, brande, eksplosioner eller ulykker.

 

12.4    Uanset hvad der er angivet, udelukker eller begrænser vi ikke på nogen måde vores ansvar, hvis det er ulovligt (f.eks. erstatningspligt ved dødsfald eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed, svig eller urigtige oplysninger fremsat i ond tro). Intet i disse vilkår bør begrænse dine lovbestemte rettigheder.

 

13.       VORES ANSVAR HVIS DU DRIVER EN FORRETNING

 

13.1    Jf. paragraf 12.4, og så vidt tilladt ved gældende lov, undtager vi al ansvar (herunder ansvar af vores direktører, direktion, ledere, medlemmer, aktionærer, medarbejdere, agenter eller rådgivere), hvad enten det er opstået ifm. en kontrakt, udenfor kontrakt, som brud på en lovbestemt pligt eller på anden måde opstået ifm. adgang til eller anvendelse af hjemmesiden, selv hvis det er forudseeligt, herunder for eksempel:

 

13.1.1        tab forårsaget af unøjagtigheder i enhver information eller materiale på eller relateret til hjemmesiden;

13.1.2        tab som ikke er forårsaget af et brud fra vores side;

13.1.3        tab forårsaget af din brug af eller din tiltro til information på hjemmeside;

13.1.4        tab forårsaget af utilgængeligheden af hjemmesiden af en hvilken som helst årsag;

13.1.5        tab forårsaget fra enhver repræsentation eller udsagn angivet på hjemmesiden;

13.1.6        tab som følge af tekniske fejl ved hjemmesiden eller teknologisk skadeligt materiale;

13.1.7        ethvert driftstab (herunder tab af fortjeneste, forretning, indkomst, kunder, forventede besparelser, data, goodwill, ry, spildte udgifter, driftstab eller tab af forretning); og

13.1.8        alle indirekte eller efterfølgende tab som følge heraf eller tab, som ikke var forudseelige for både dig og os, da du fik adgang til og anvendte hjemmesiden.

 

13.2    Vi undtager, så vidt muligt under gældende lovgivning, alle indirekte betingelser, garantier, repræsentationer eller andre vilkår, som kan gælde for vores hjemmeside eller indholdet på den.

 

13.3    Du vil friholde os fra og give erstatning til os og vores direktører, direktion, ledere, medlemmer, medarbejdere, agenter og rådgivere for ethvert tab, enhver omkostning, erstatningspligt og udgift (herunder rimelige advokatsalærer) i forbindelse med eller som resultat af:

 

13.3.1        din brug af hjemmesiden eller brandhjemmesider (og relateret brug af produkter og tjenester);

13.3.2        dit brud på disse vilkår;

13.3.3        din overtrædelse af enhver lov eller tredjepartsrettigheder; og/eller

13.3.4        vores brug af din information

 

13.4    Uanset hvad der er angivet, udelukker eller begrænser vi ikke på nogen måde vores ansvar, hvis det er ulovligt (f.eks. erstatningspligt ved dødsfald eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed, svig eller urigtige oplysninger fremsat i ond tro).

 

14.       SÅDAN ANVENDER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

 

14.1    Vi er forpligtet til at beskytte dine personlige oplysninger og kun anvende personlige data, som vi indsamler fra dig eller som du giver til os i henhold til gældende lovgivning of regler om databeskyttelse.

 

14.2    Læs venligst vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger og vores cookiepolitik for yderligere information om, hvordan vi anvender personlige data og relaterede spørgsmål.

 

15.       ÆNDRINGER TIL DISSE VILKÅR OG BETINGELSER

 

15.1    Vi leder konstant efter måder at forbedre hjemmesiden på. Vi forbeholder os derfor retten til at ændre disse vilkår på ethvert tidspunkt. Alle sådanne ændringer vil træde i kraft, når de er blevet offentliggjort på hjemmesiden. Sørg venligst for at besøge og gennemgå disse vilkår regelmæssigt, idet du vil anses for at have accepteret, og vil være bundet af, sådanne ændringer, hvis du fortsætter med at anvende hjemmesiden efter offentliggørelse af sådanne ændringer.

 

16.       ANDRE VILKÅR SOM MULIGVIS GÆLDER FOR DIG

 

16.1    Disse vilkår henviser til de følgende yderligere vilkår, som ligeledes gælder for din brug af vores hjemmeside:

 

16.1.1        Vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver, hvordan dine personlige oplysninger anvendes af os og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

16.1.2        Vores cookiepolitik som angiver information om cookies på vores hjemmeside.

16.1.3        Yderligere vilkår og betingelser vil gælde for indkøb af varer eller tjenester og specifikke dele eller funktioner på hjemmesiden eller brandhjemmesider, herunder konkurrencer, kampagner eller andre lignede funktioner, hvis vilkår er gjort til del af disse vilkår ved henvisning. Vi vil henvise dig til de yderligere vilkår og betingelser på tidspunktet for din interaktion med os og/eller vores brands i relation til de relevante tjenester. Læs venligst de gældende vilkår og betingelser omhyggeligt. Hvis der er en uoverensstemmelse mellem disse vilkår og vilkårene for en tjeneste tilbudt via hjemmesiden eller andre brandhjemmesider, vil vilkårene for tjenesten gå forud i omfanget af en sådan konflikt.

 

Hver af disse politikker, vilkår og betingelser kan blive ændret fra tid til anden og træder i kraft lige så snart de offentliggøres på hjemmesiden eller i overensstemmelse med deres vilkår (om relevant).

 

17.       GenerELT

 

17.1    Hvis du driver en forretning indeholder disse vilkår aftalen mellem du og os i sin helhed med hensyn til brugen af hjemmesiden. Ingen repræsentation, udsagn eller tilskyndelse (enten mundtligt eller skriftligt) ikke indeholdt i disse vilkår (som er opdateret fra tid til anden) vil være bindende for både dig og os.

 

17.2    Hvis en bestemmelse i disse vilkår findes ulovlig, ugyldig eller umulig at håndhæve af en domstol eller myndighed, vil de andre bestemmelser fortsat gælde og sådanne bestemmelser vil blive erstattet med andre bestemmelser, som, værende gyldige i alle henseender, vil have en virkning så tæt som muligt på virkningen af den oprindelse bestemmelse.

 

17.3    Disse vilkår har ikke til hensigt at give rettigheder til andre end dig og os (herunder enhver af vores søsterselskaber). Ingen af disse vilkår kan håndhæves af tredjepart, herunder (hvis du har bopæl i Storbritannien) enhver håndhævelse jf. the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.

 

17.4    Hvis vi ikke øjeblikkeligt insistere på, at du gør noget, som du er forpligtet til i henhold til disse vilkår, eller hvis vi ikke med det samme gør indsigelse mod dit brud på disse vilkår, betyder det ikke, at du ikke er forpligtet til at gøre det og det vil ikke forhindre os i at gøre indsigelse mod dig på et senere tidspunkt.

 

18.       ANVENDELIG LOV OG OMRÅDE

 

18.1    I tilfælde af en tvist mellem dig og os, som opstår i forbindelse med disse betingelser, vil lovgivningen i Danmark gælde.

 

18.2    De Danmark domstole vil have eksklusiv jurisdiktion til at afgøre en tvist, (herunder ikke-kontraktlige tvister eller erstatningskrav) som kan opstå i forbindelse med disse vilkår.

 

Disse vilkår er sidst opdateret den [ ] 2018