CILLIT BANG ULTRA CLEAN BATHROOM - BADEVÆRELSE

Vores ultimative rengøringsmiddel til badeværelset!

produktegenskaber

  • Glans i 4 gange længere tid*
  • Giver super skinnende overflader
  • 100 % genanvendeligt triggerhoved
  • Flaske fremstillet af 75% genanvendt plast
  • Vores ultimative rengøringsmiddel til badeværelser

Tilgængelig i: 500ml & 750ml

Produkt beskrivelse


Med Cillit Bang holdes dit badeværelse rent og skinnende i længere tid! Vores effektive rengøringsmiddel til badeværelset fjerner pletter nemt og ubesværet. Den supereffektive formel er specifikt udviklet til hurtig fjernelse af kalk, sæberester og snavs, og anti-belægningsteknologien bidrager til, at pletterne ikke kommer igen. Formlen er effektiv mod snavs, men skånsom mod overfladerne. BANG! og snavset er væk! Velegnet til alt kalk, aflejringer af sæberester, rust og de steder, hvor der normalt samler sig snavs, f.eks. vaske, vandhaner i rustfrit stål, drypbakker, badekar, toiletter, brusere, flisevægge samt keramiske gulve af f.eks. fliser, akryl og glas. Effektivt mod: Kalk, sæberester, rust, snavs * sammenlignet med Cillit Bang Limescale & Dirt-formlen

<5% nonioniske tensider, parfume
www.rbeuroinfo.com


1. Drej dysen til ”ON”-positionen. Hold beholderen opret og 20 cm væk fra det område, der skal behandles, og sprøjt så. 2. For en klassisk rengøring: Lad det sidde i højst 5 minutter. 3. Skyl grundigt med vand. Drej dysen til ”OFF”-positionen.

Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Vask hænder grundigt efter brug. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

Product Code: 5701092114495