CILLIT BANG ULTRA CLEAN BATHROOM - BADEVÆRELSE

Vores ultimative rengøringsmiddel til badeværelset!

produktegenskaber

  • 4 gange mere glans*
  • Fjerner kalk og sæberester
  • For super skinnende overflader
  • 100 % genanvendeligt triggerhoved

Tilgængelig i: 500ml & 750ml

Produkt beskrivelse

Med Cillit Bang forbliver dit badeværelse rent og skinnende i længere tid! Vores effektive rengøringsmiddel til dit badeværelse fjerner pletter nemt og ubesværet. På grund af sammensætningen af Ultra Clean Bathroom koncentreres effekten af Cillit Bang, så kalk, sæbe og snavs hurtigt fjernes i dit badeværelse. Derudover forhindrer teknologien, at snavset kommer tilbage.

Ideel til vanskeligt og let kalk, ophobning af sæberester, rust og de sædvanlige steder for snavs som f.eks. håndvaske, vandhaner i rustfrit stål, drypbakker, badekar, toiletter, brusere, flisevægge og keramiske gulve samt overflader af keramik, akryl og glas. BANG og snavset er væk!

Effektivt mod: Kalk, sæberester, rust, snavs

*sammenlignet med Lime & Grime-formel til kalk, sæbe og rust

<5% nonioniske tensider, parfume
www.rbeuroinfo.com

1. Drej mundstykket til positionen ON (til).
2. Test altid produktet på et ikke synligt sted for at sikre, at overfladen tåler behandlingen.
3. Hold flasken lodret og mindst 20 cm fra overfladen, mens der sprayes direkte på området, der skal rengøres. Fordel derefter produktet med en svamp eller klud.
4. Lad ikke produktet sidde i mere end 5 min.
5. Skyl grundigt med vand.
6. Skyl svampen/ kluden med vand efter brug.
7. Drej dysen til ”OFF”-positionen.

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Kan ætse metaller. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyt - telse/ ansigtsbeskyttelse. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Vask hænder grundigt efter brug. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Product Code: 5701092114495