Cillit Bang Ultra Cleaning Foam - Rengørende Skum

Vores ultimative rengøring til store overflader!

Tilgængelig i:

KØB NU I BUTIKKEN

Produkt Beskrivelse

Mere end blot rengøring med Cillit Bang Magic Bathroom Foam! Med sine super effektive overfladeaktive stoffer trænger vores aktive skum ind i og opløser sæberester og snavs, så dit badeværelse fremstår skinnende uden de store anstrengelser. Aerosolen med maksimal dækning er ideel til store områder i hjemmet. Du kan påføre den dobbelt så hurtigt som med en trigger* og opnå fantastiske resultater uden at spilde tiden med at skrubbe.
BANG! og snavset er væk!
*Sammenlignet med Cillit Bang Limescale & Dirt-triggeren

Brugervejledning

1. Ryst den grundigt før og efter brug. Hold produktet lodret og spray 30-40 cm fra overfladen som skal rengøres.
2. Lad skummet sidde i 5 minutter for at opløse sæberester (10 minutter for genstridige pletter).
3. Skyl grundigt. Genstridige pletter aftørres med en våd klud.4. Rengør sprederen og flasken efter brug og gem den på et tørt sted.

Ingredienser

<5% nonioniske tensider, parfume, hexyl cinnamyl aldehyde. www.rbeuroinfo.com

Sikkerhedsoplysninger

Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk: Kan sprænges ved opvarmning. Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. FORSIGTIG: Anvend kun som foreskrevet. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Misbrug ved bevidst at koncentrere og indånde indholdet kan være skadeligt eller dødeligt. Skummet er letantændeligt. Vær ikke i nærheden af åben ild eller elektriske apparater medmindre skummet er skyllet helt væk.