Cillit Bang Kitchen Degreaser - Antifedt

Kæmper du med snavs i køkkenet? Bare rolig!

Den SUPER EFFEKTIVE Cillit Bang Kitchen Degreaser fjerner hurtigt madpletter, fastbrændte madrester og snavs og fedt fra forskellige overflader, så køkkenet bliver skinnende rent. Sig farvel til fedt i dit hjem!

Tilgængelig i:

KØB NU I BUTIKKEN

Produkt Beskrivelse

Kæmper du med snavs i køkkenet? Bare rolig! Den super effective Cillit Bang Kitchen Degreaser fjerner fedt, uden at du behøver at skrubbe! Den fjerner madpletter og madrester og selv det vanskeligste fedt fra dine overflader. Selvom formlen er effektiv mod snavs, er den skånsom mod dine overflader*. Takket være de effektive overfladeaktive stoffer virker formlen effektivt affedtende, så dit hjem holdes rent og sundt.
BANG og snavset er væk!

Effektivt mod: køkkensnavs, fedt, madpletter, fastbrændte madrester

Brugervejledning

1. Drej dysen til ”ON”-positionen. Hold beholderen opret og 20 cm væk fra det område, der skal behandles, og sprøjt så.
2. For en klassisk rengøring: Lad det sidde i højst 5 minutter.
3. Skyl grundigt med vand. Drej dysen til ”OFF”-positionen.

Ingredienser

<5% anioniske tensider, parfume. www.rbeuroinfo.com

Sikkerhedsoplysninger

Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Læs og følg alle instrukser. Vask hænder grundigt efter brug. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp