Cillit Bang Naturally Powerful - Antifedt

NATURLIGT KRAFTFULD! Den eneste miljømærkede Cillit Bang-serie!
Al den supereffektive ekspertise i Cillit Bang kombineret med koncentrerede aktive indholdsstoffer med NATURLIG OPRINDELSE giver en nem, grundig rengøring.
Vores formel med koncentreret tvekulsurt natriumbicarbonat fjerner al fedt, og fjerner desuden effektivt genstridige pletter og dårlig lugt, så dit køkken fremstår skinnende rent.

Tilgængelig i:

KØB NU I BUTIKKEN

Produkt Beskrivelse

Naturligt effektiv! Vores effektive rengøringsmiddel til køkkenet kombinerer effekten af Cillit Bang med ingredienser af naturlig oprindelse*, hvilket giver fremragende rengøringsresultater. Ved hjælp af tvekulsurt natriumbicarbonat, der er kendt for sine effektive rengøringsegenskaber, fjerner det effektivt fedt, hårdt snavs og ubehagelige lugte fra overflader med et overbevisende resultat. Formlen er effektiv mod snavs, men skånsom mod overfladerne. Flasken er fremstillet af 75 % genanvendt plast, og både rengøringsformlen og emballagen er certificeret med EU's miljømærke, blomsten, som sikrer en mere ansvarlig rengøring**. Rengøring bør være både miljøvenlig og effektiv - hvorfor gå på kompromis?

BANG! og snavset er væk!

*98,8 % ingredienser af naturlig oprindelse
**sammenlignet med Cillit Bang-serien
Effektivt mod: køkkensnavs, fedt, madpletter, fastbrændte madrester

Brugervejledning

1. Drej mundstykket til positionen ON (til).
2. Test altid produktet på et ikke synligt sted for at sikre, at overfladen tåler behandlingen.
3. Hold flasken lodret og mindst 20 cm fra overfladen, mens der sprayes direkte på området, der skal rengøres. Fordel derefter produktet med en svamp eller klud.
4. Lad ikke produktet sidde i mere end 5 min.
5. Skyl grundigt med vand.
6. Skyl svampen/kluden med vand efter brugen. Dette produkt er ikke beregnet til rengøring i stor skala.

Ingredienser

< 5% nonioniske tensider, parfume. www.rbeuroinfo.com

Sikkerhedsoplysninger

Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn.
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Vask hænder grundigt efter brug. Bær øjenbeskyttelse
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.