CILLIT BANG KITCHEN DEGREASER - ANTIFEDT

Vores effektive rengøringsmiddel til dit køkken!

produktegenskaber

  • Super effektiv mod fedt
  • Fjerner fedt, madpletter og fastbrændte madrester
  • Virker på få sekunder uden skrubning
  • 100 % genanvendeligt triggerhoved

Tilgængelig i: 500ml, 750ml & 900ml

Produkt beskrivelse

Køkkensnavs kan være svært at fjerne - men ikke længere! Vores super effektive Cillit Bang Kitchen Degreaser rengør uden skrubning. Det fjerner hurtigt madpletter, fastbrændte madrester, snavs og selv det vanskeligste fedt fra de mest almindelige overflader i og uden for hjemmet. Takket være dets effektive overfladeaktive stoffer er dets formel 100% affedtende og skaber grundlaget for et rent og sundt hus. BANG og snavset er væk!

Effektivt over for: køkkensnavs, fedt, madpletter, fastbrændte madrester

<5% anioniske tensider, parfume.
www.rbeuroinfo.com

1. Drej dysen til ”ON”-positionen. Hold beholderen opret og 20 cm væk fra det område, der skal behandles, og sprøjt så.
2. For en klassisk rengøring: Lad det sidde i højst 5 minutter.
3. Skyl grundigt med vand. Drej dysen til ”OFF”-positionen

Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Vask grundigt efter brug. Bær øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: søg lægehjælp.

Product Code: 5701092110930