CILLIT BANG NATURALLY POWERFUL - ANTIKALK

Rengør miljøvenligt og effektivt - hvorfor gå på kompromis?

produktegenskaber

  • Naturligt effektiv! Med aktive ingredienser af naturlig oprindelse*
  • Velegnet til overflader i dit badeværelse
  • Formel koncentreret i citronsyre
  • Flaske fremstillet af 75 % genanvendt plast & 100 % genanvendeligt triggerhoved
  • EU Flower

Tilgængelig i: 750ml

Produkt beskrivelse

Effektiv på en naturlig måde! Vores effektive rengøringsmiddel til badeværelset kombinerer effekten af Cillit Bang med ingredienser af naturlig oprindelse, hvilket giver fremragende rengøringsresultater. Med citronsyre, der er kendt for sine effektive rengøringsegenskaber, fjerner det effektivt kalk, sæberester, rust og snavs med et overbevisende resultat. Flasken er fremstillet af 75 % genanvendt plast, og både rengøringsformularen og emballagen er certificeret med EUs miljømærke for en mere ansvarlig rengøring**.

Effektiv mod: kalk, sæberester, rust og snavs

*100 % ingredienser af naturlig oprindelse

**sammenlignet med Cillit Bang-serien

<5% nonioniske tensider, parfume
www.rbeuroinfo.com

1. Drej mundstykket til positionen ON (til).
2. Test altid produktet på et ikke synligt sted for at sikre, at overfladen tåler behandlingen.
3. Hold flasken lodret og mindst 20 cm fra overfladen, mens der sprayes direkte på området, der skal rengøres. Fordel derefter produktet med en svamp eller klud.
4. Lad ikke produktet sidde i mere end 5 min.
5. Skyl grundigt med vand.
6. Skyl svampen/kluden med vand efter brugen. Dette produkt er ikke beregnet til rengøring i stor skala.

Forsigtighedsregler: Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Vask hænder grundigt efter brug. Bær øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

Product Code: 5714970000834