Cillit Bang Limescale & Dirt - Antikalk

Brug mindre tid på rengøring med Cillit BANG! Den SUPER EFFEKTIVE Limescale & Dirt til flere typer snavs i køkken og bad, samt på mange forskellige overflader.

Høj koncentration af citronsyre, fjerner hurtigt aflejringer af kalk og giver et perfekt resultat. Sig farvel til kalk i dit hjem!

Tilgængelig i:

KØB NU I BUTIKKEN

Produkt Beskrivelse

Brug mindre tid på rengøring - med Cillit BANG! Den super effektive Cillit Bang Limescale & Dirt fjerner hurtigt kalk, sæberester og snavs på mange overflader i og omkring hjemmet. Formlen er effektiv mod snavs, men skånsom mod overfladerne. BANG og snavset er væk! Effektiv mod: kalk, madrester, sæberester, rust og snavs

Brugervejledning

1. Drej dysen til ”ON”-positionen. Hold beholderen opret og 20 cm væk fra det område, der skal behandles, og sprøjt så.
2. For en klassisk rengøring: Lad det sidde i højst 5 minutter.
3. Skyl grundigt med vand. Drej dysen til ”OFF”-positionen.

Ingredienser

<5% nonioniske tensider, parfume. www.rbeuroinfo.com

Sikkerhedsoplysninger

Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Vask grundigt efter brug. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Ved hudirritation: Søg lægehjælp