CILLIT BANG DISINFECTING FOAM - DESINFICERENDE SKUM

Vores ultimative desinficerende skum!

produktegenskaber

  • Ultra desinficerende skum
  • Dræber 99,9 % af bakterierne
  • Ideel til store overflader

Pakke Indhold: 600 ML

Tilgængelig i: 600ml

Produkt beskrivelse

Mere end bare rengøring med Cillit Bang Ultra Disinfecting Foam. Den super effektive formel trænger ind i og opløser sæberester og snavs, så dit badeværelse fremstår skinnende uden de store anstrengelser. Aerosolens maksimale dækning er ideel til store overflader og muliggør op til dobbelt så hurtig dækning som med en trigger* for enestående resultater. BANG og snavset er væk!

*sammenlignet med Cillit Bang Farewell Limescale- triggeren

0,115/100g N,N-Dialkyl (C8-10)- N,N-dimethyl Ammoniumklorid, <5% nonioniske tensider, parfume
www.rbeuroinfo.com

1. Ryst den grundigt før og efter brug. Hold produktet lodret og spray 30-40 cm fra overfladen som skal rengøres.
2. Vent op til 10 min for vanskelige pletter.
3. Skyl af med vand eller tør af med en fugtig klud.
4. Tørres af efter afskylning hvis det ønskes.

Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. FORSIGTIG: Anvend kun som foreskrevet. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Misbrug ved bevidst at koncentrere og indånde indholdet kan være skadeligt eller dødeligt. Skummet er letantændeligt. Vær ikke i nærheden af åben ild eller elektriske apparater medmindre skummet er skyllet helt væk.

Product Code: 5701092109019