CILLIT BANG SUPER CLEANING BLEACH - SNAVS & SKIMMEL

Vores ultimative hygiejne rengøringsmiddel!

produktegenskaber

  • 10 x bedre rengøring*
  • 100 % effektiv mod snavs
  • 100 % genanvendeligt triggerhoved

Tilgængelig i: 500ml, 750ml & 900ml

Produkt beskrivelse

Med Super Cleaning Bleach vil overflader igen komme til at skinne på ingen tid. Vores supereffektive Cillit Bang Bleach virker mod de mest indgroede pletter inden for få sekunder takket være den tilføjede blegeformel. Særligt udviklet til effektiv rengøring af badeværelsesfliser, fuger, badekar, håndvaske, bruserafskærmninger og -forhæng, toiletter, kogeplader, komfurer, bordplader, køleskabsdøre, affaldsspande, krom og afløb. BANG og snavset er væk!

Effektivt mod: snavs, hverdagspletter

*sammenlignet med blegemiddel alene

<5% blegemidler med klor, parfume.
www.rbeuroinfo.com

1. Drej dysen til ”ON”-positionen. Hold beholderen opret og 20 cm væk fra det område, der skal behandles, og sprøjt så.
2. For en klassisk rengøring: Lad det sidde i højst 5 minutter.
3. Skyl grundigt med vand. Drej dysen til ”OFF”-positionen.

Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan ætse metaller. Advarsel! Må ikke anvendes i forbindelse med andre produkter. Farlige luftarter (chlor) kan frigøres. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Indånd ikke spray. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Bortskaf den tømte plastikbeholderen på genbrugspladsen.

Product Code: 5701092110732