CILLIT BANG ZERO BLACKMOULD - MUG & SKIMMEL

Vores ultimative desinfektions- og rengøringsmiddel til sort skimmelsvamp!

produktegenskaber

  • Desinficer uden skrubning UTROLIGT RENT: 10X højere rengøringseffekt** ** sammenlignet med rent blegemiddel
  • DRÆBER 99,9% AF BAKTERIER OG VIRUS og holder hjemmet sundt
  • 100 % genanvendeligt triggerhoved
  • 100 % effektiv mod sort skimmelsvamp og snavs
  • 10 x mere effektiv til fjernelse af skimmelsvamp* PERFEKT RESULTAT: Fjerner al synlig skimmelsvamp

Tilgængelig i: 750ml

Produkt beskrivelse

Lad ikke skimmelsvamp få fodfæste i dit hjem – fjern det nemt med Cillit Bang i dag! Den KRAFTFULDE pletløsning fjerner pletter af skimmelsvamp, mug og snavs. Træt af at skrubbe? Det behøver du heller ikke! Cillit Bang Zero Black Mould efterlader overfladerne med en UTROLIG GLANS med en minimal arbejdsindsats. Brug Cillit Bang Zero Black Mould i fugtige områder og områder med fastgroet skimmelsvamp, så du får et rent og sundt hjem. Cillit Bang Zero Black Mould er velegnet til mange overflader, f.eks. keramiske vaske, badekar, håndvaske, toiletter, komfur, køleskabsdøre, skabe og badeforhæng (undtagen med silketryk), affaldsbeholdere og flisefuger.

Natriumhypochlorit 2,19 % w/w - 22,9 g/L (20 °C), <5% blegemidler med klor, parfume. www.rbeuroinfo.com

1. Drej dysen til ”ON”-positionen. Hold beholderen opret og 20 cm væk fra det område, der skal behandles, og sprøjt så.2. For en klassisk rengøring: Lad det sidde i højst 5 minutter. For komplet desinfektion: Lad produktet sidde i 15 minutter.3. Skyl grundigt med vand. Drej dysen til ”OFF”-positionen.

Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan ætse metaller. Advarsel! Må ikke anvendes i forbindelse med andre produkter. Farlige luftarter (chlor) kan frigøres. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minut- ter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Bortskaf den tømte plastikbeholderen på genbrugspladsen.

Product Code: 5701092112446