CILLIT BANG ZERO BLACKMOULD - MUG & SKIMMEL

Vores ultimative desinfektions- og rengøringsmiddel til sort skimmelsvamp!

produktegenskaber

  • 10 x mere effektiv til fjernelse af skimmelsvamp*
  • 100 % effektiv mod sort skimmelsvamp og snavs
  • 100 % genanvendeligt triggerhoved
  • Dræber bakterier
  • Desinficer uden skrubning

Tilgængelig i: 750ml & 900ml

Produkt beskrivelse

Lad ikke skimmelsvamp få fodfæste i dit hjem – fjern det ved hjælp af Cillit Bang i dag! Vores ultimative rengøringsmiddel mod skimmelsvamp indeholder både rengørings- og desinfektionsmidler, der giver fantastiske resultater. Rengøringsmidlerne fjerner snavs uden problemer, og desinfektionsmidlerne bekæmper ubesværet skimmelsvampen. Brug Cillit Bang Zero Blackmould i fugtige områder og områder med indgroet skimmelsvamp, så du får et rent og sundt hjem. BANG og snavset er væk!

Effektivt mod: Sort skimmelsvamp, mug, snavs, bakterier og andre mikrober

*Sammenlignet med Cillit Bang Farewell to Limescale-triggeren 10 minutter efter påføringen

Natriumhypochlorit 2,19 % w/w - 22,9 g/L (20 °C), <5% blegemidler med klor, parfume.
www.rbeuroinfo.com

1. Drej dysen til ”ON”-positionen. Hold beholderen opret og 20 cm væk fra det område, der skal behandles, og sprøjt så.
2. For en klassisk rengøring: Lad det sidde i højst 5 minutter. For komplet desinfektion: Lad produktet sidde i 15 minutter.
3. Skyl grundigt med vand. Drej dysen til ”OFF”-positionen.

Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan ætse metaller. Advarsel! Må ikke anvendes i forbindelse med andre produkter. Farlige luftarter (chlor) kan frigøres. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minut- ter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Bortskaf den tømte plastikbeholderen på genbrugspladsen.

Product Code: 5701092112446